Sławomir Banaś - Prokurent - ELTOR Rzeszów

Sławomir Banaś - Prokurent

Zarząd » Sławomir Banaś - Prokurent

Z-ca dyrektora d/s Rozwoju – mgr inż. Sławomir Banaś
tel. 17 853 52 21
tel kom. 605 127 442
s.banas@eltor.rzeszow.pl