Kontakt - ELTOR Rzeszów

Kontakt

Eltor Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 7
35-959 Rzeszów

tel. centrala  17 853-52-21 do 23
tel. sekretariat  17 853-47-30
fax: 17 853 84 39
e-mail: sekretariat@eltor.rzeszow.pl

 

REGON: 690688921
NIP: 813-30-84-000
KRS 0000043953; Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 305 000,00 zł
BDO 000209003